mohorjan logo

Družbeni dom Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje | Koroška | Slovenija

© 2020 dvanajsti zborovski festival ljudske pesmi